VILTSPÅR

En annan variant av spårdressyr som bygger på hundens medfödda och högt utvecklade förmåga att med hjälp av sitt luktsinne följa doftspår är viltspår. Hundar som är tränade i viltspår kan göra stor praktisk nytta som eftersökshundar för att påträffa skadeskjutet eller trafikskadat vilt.

Träningen går till så att man använder blod som markering och även släpar t ex en rådjursklöv i spåret som hunden skall lära sig att följa. Bitvis i spåret görs bloduppehåll och bara klöven släpas i backen. Klöven läggs sedan som spårslut. Viltspår tränas med hund i spårsele och lina på samma sätt som när man tränar personspår.

Officiella viltspårsprov anordnas av SKK:s specialklubbar för jakthundar. Provet är öppet för hundar av alla raser och även blandrashundar. I provet förekommer två klasser, anlagsklass och öppen klass, där även skottprov ingår. Viltspårprov ska genomföras i terräng med normal vilttäthet och som till övervägande del är skogbevuxen. Spåret ska i båda klasserna vara cirka 600 meter långt. I anlagsklass ska spåret blodas 2-5 timmar före hundens start. I öppen klass ska spåret vara 12-24 timmar gammalt.
För deltagande i öppen klass krävs att hunden erhållit bedömningen godkänd i anlagsklass. När hunden fått godkänd i anlagsklass har man rätt att använda den som eftersökshund.
För att erhålla titeln Svensk viltspårschampion SE VCH krävs 3 st. första pris i Öppen klass.