RALLYLYDNAD

Tävlingsformen rally bjuder på variation och spänning med inslag av traditionell lydnad, agility och freestyle


Rallylydnad är en sport där ”teamet” hund och förare, genomför en bana  med övningar utmärkta på skyltar (10-20 övningar beroende på svårighetsgrad).


Utförandet av varje övning illustreras genom bild och text på skyltar. Bedömningen är mer generös än i traditionell lydnad.

 regler rallylydnad 2017-2021

Föraren får kommunicera obegränsat med hunden genom röst- och/eller teckenkommando. Kommunikationen skall användas för att uppnå bästa möjliga genomförande. Föraren får prata, uppmuntra, klappa i händerna eller använda andra verbala uppmuntrande förstärkningar i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. Även otaliga upprepningar av röst eller teckenkommando är tillåtet och påverkar ej bedömningen.

Det är ej tillåtet att ge hunden tillrättavisande, åthutande eller för hunden obehagliga röst och/eller teckenkommando. Föraren får inte medvetet vidröra hunden.

Du kan träna för att tävla men framför allt är detta riktigt kul och ger en enorm kontakt och följsamhet med din hund. Passar alla!

På klubben finns det rallylydnadsskyltar till att bygga banor med.