NOSEWORK

Som hundsport har nosework sina rötter i amerikanska hundstall, där det användes för att aktivera hundar på i väntan på att de skulle få nya hem. Därifrån har nosework utvecklats till en tränings- och tävlingsform som många sällskapshundar har stor glädje av. Intresset ökar stadigt och sedan 1 januari 2017 är nosework en officiell hundsport i Sverige.


Detta är en tävlingsform där man lär sin hund att leta efter olika dofter. De dofter som ingår som hunden skall lära sig att markera är eukalyptus, lagerblad samt lavendel.


Det är viktigt att man lär sig att läsa sin hund så man ser och förstår när den markerar doften. Vill man vara riktigt säker så kan man lära in olika sätt för hunden att visa markering. Exempel på detta kan vara sitt eller liggmarkering.


 Den doft man börjar med är eukalyptus och den gäller för NW1 och doftprov. När man tror att hunden kan eukalyptus doften så kan man anmäla sig för att göra ett doftprov. Detta går till på följande vis: det läggs ut 12 st kartonger på en rad eller två rader med sex i varje rad. Där får man 3 min på sig att låta hunden söka av och visa vad doften ligger gör hunden detta och det är rätt får man ett diplom som berättigar det ekipaget att tävla i NW1.


Samma gör man med övriga dofter. Måste alltid ha ett godkänt doftprov på en doft innan man får tävla.


På en tävling förkommer följande sök, behållare, inomhus, utomhus och fordon.


Följande indelning är det i NW1: eukalyptus, NW2: lagerblad och NW3: lavendel.