Lokalklubbsstyrelsen


Ordförande:  Grethe Hansen, 070- 563 49 11

grethehansen2009@hotmail.com

 

 

Viceordförande: Roger Kennfelt, 070-253 85 76

 

 

Sekreterare: Lena Kennfelt, 076-020 88 32, lenakenn61@gmail.com

 

 

Kassör: Britt Blomqvist, 073- 802 40 80, britt.rasmus@telia.com

 

Ledamot:  Dennis Olsson, 073-524 10 42.

 

 

Ledamot: Cecilia Adamsson, 072-740 70 80, cecilia.adamsson@hotmail.com

 

Ledamot: Anna Flood, 070- 898 01 61, froken_flood@hotmail.com

 

 

 Suppleant Tove Gustavsson, 072-214 05 22, hg.kennel@hotmail.com

 

Suppleant: Ing Marie Brännegårdh, 0514-108 83, brannebackagard@gmail.com